Latrinkompost

Mullbanken latrinkompost används till att kompostera latrin från olika typer av toaletter, torrtoaletter och utedass. Du slipper ifrån onödiga kostnader för tömning av latrintunnor om du komposterar i egen latrinkompost.

Latrinkompostering är enkelt om man följer de få skötselråden som medföljer.

Man behöver 2st latrinbehållare för växelvis användning